مهتاطب

سرفصل

حساب کاربری

ورود ثبت نام
خروج
نام کاربر
کاربر :
021 - 53867

عناوین اصلی

منوهای اصلی

مقالات

آدرس صفحه

جستجو بر اساس حروف الفبا

الف
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
الف
ب
+
بیزاکودیل
bisacodyl
+
بتاهیستین
betahistine
پ
+
پنی سیلین وی
penicillin v
+
پنتوپرازول
Pantoprazole
ت
+
تریامترن اچ
triamterene h
ث
ج
+
جم فیبروزیل
gemfibrozil
چ
ح
خ
د
+
دیمن هیدرانات
Dimenhydrinate
+
دیفنوکسیلات
diphenoxilate
+
دیفن هیدرامین
diphenhydramine
+
دیازپام
diazepam
+
دومپریدون
Domperidone
+
دایمتیکون
dimeticone
ذ
ر
+
روزواستاتین
rosuvastatin
+
رانیتیدین
ranitidine
+
رابپرازول
rabeprazole
ز
ژ
س
+
سیناریزین
cinnarizine
+
سیتالوپرام
citaloperam
+
سیپروفلوکساسین
Ciprofloxacin
+
سیپروفلوکساسین
Ciprofloxacin
+
سفیکسیم
cefixime
+
سفالکسین
Cephalexin
+
سرماخوردگی بزرگسالان
adult cold
+
سرترالین
sertraline
+
ستیریزین
cetirizen
+
سایمتیدین
cimetidine
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
+
فکسوفنادین
fexofenadine
+
فوروزماید
furosemide
+
فلوکستین
fluoxetine
+
فلووکسامین
Fluvoxamine
+
فاموتیدین
famotidine
ق
ک
+
کوتریموکسازول
Co trimoxazole
+
کو آموکسی کلاو
co-amoxiclav
+
کلیدینیوم سی
clidinium-c
+
کلونازپام
clonazepam
+
کلوگزاسیلین
Cloxacillin
+
کلوفیبرات
clofibrate
+
کلردیازپوکساید
Chlordiazpoxide
+
کلداستاپ
coldstop
+
کتوتیفن
Ketotifen
+
کاپتوپریل
captopril
گ
ل
+
لوواستاتین
lovastatin
+
لوزارتان
losartan
+
لورازپام
lorazepam
+
لوراتادین
loratadine
+
لوپرامید
lopramide
م
+
مفنامیک اسید
Mefnamic acid
+
متوکلوپرامید
Metoclopramide
+
متوپرولول
metoprolol
+
مترونیدازول
metronidazole
ن
+
نیتروگلیسرین
nitroglycerin
+
نیتروفورانتویین
Nitrofurantoin
و
+
والسارتان
valsartan
ه
+
هیوسین
Hyoscine
+
هیدروکلرتیازید
hydrochlorotiazide
ی
A
+
سرماخوردگی بزرگسالان
adult cold
+
انتی هیستامین
antihistamin
+
املودیپین
amelodipine
+
الومینیوم ام جی اس
aluminium mg s
+
الپرازولام
alprazolam
+
استامینوفن
Acetaminophen
+
اتورواستاتین
atorvastatin
+
اتنولول
atenolol
+
اپرپیتانت
Aprepitant
+
آموکسی سیلین
Amoxicillin
+
آسپیرین
Aspirin
+
آزیترومایسین
Azithromycin
B
+
بیزاکودیل
bisacodyl
+
بتاهیستین
betahistine
C
+
کوتریموکسازول
Co trimoxazole
+
کو آموکسی کلاو
co-amoxiclav
+
کلیدینیوم سی
clidinium-c
+
کلونازپام
clonazepam
+
کلوگزاسیلین
Cloxacillin
+
کلوفیبرات
clofibrate
+
کلردیازپوکساید
Chlordiazpoxide
+
کلداستاپ
coldstop
+
کاپتوپریل
captopril
+
سیناریزین
cinnarizine
+
سیتالوپرام
citaloperam
+
سیپروفلوکساسین
Ciprofloxacin
+
سیپروفلوکساسین
Ciprofloxacin
+
سفیکسیم
cefixime
+
سفالکسین
Cephalexin
+
ستیریزین
cetirizen
+
سایمتیدین
cimetidine
D
+
دیمن هیدرانات
Dimenhydrinate
+
دیفنوکسیلات
diphenoxilate
+
دیفن هیدرامین
diphenhydramine
+
دیازپام
diazepam
+
دومپریدون
Domperidone
+
دایمتیکون
dimeticone
E
+
اس سیتالوپرام
Escitalopram
+
اس امپرازول
Esomeprazole
+
اریترومایسین
Erythromycin
+
اریترومایسین
Erythromycin
+
اریترومایسین
Erythromycin
F
+
فکسوفنادین
fexofenadine
+
فوروزماید
furosemide
+
فلوکستین
fluoxetine
+
فلووکسامین
Fluvoxamine
+
فاموتیدین
famotidine
G
+
جم فیبروزیل
gemfibrozil
H
+
هیوسین
Hyoscine
+
هیدروکلرتیازید
hydrochlorotiazide
I
+
ایبو پروفن
ibuprofen
J
K
+
کتوتیفن
Ketotifen
L
+
لوواستاتین
lovastatin
+
لوزارتان
losartan
+
لورازپام
lorazepam
+
لوراتادین
loratadine
+
لوپرامید
lopramide
M
+
مفنامیک اسید
Mefnamic acid
+
متوکلوپرامید
Metoclopramide
+
متوپرولول
metoprolol
+
مترونیدازول
metronidazole
N
+
نیتروگلیسرین
nitroglycerin
+
نیتروفورانتویین
Nitrofurantoin
O
+
اندانسترون
Ondansetron
+
امپرازول
omeprazole
+
اگزازپام
oxazepam
P
+
پنی سیلین وی
penicillin v
+
پنتوپرازول
Pantoprazole
Q
R
+
روزواستاتین
rosuvastatin
+
رانیتیدین
ranitidine
+
رابپرازول
rabeprazole
S
+
سرترالین
sertraline
+
اسپیرنولاکتون
Spirnolactone
T
+
تریامترن اچ
triamterene h
U
V
+
والسارتان
valsartan
W
X
Y
Z