مهتاطب

سرفصل

حساب کاربری

ورود ثبت نام
خروج
نام کاربر
کاربر :
021 - 53867

عناوین اصلی

منوهای اصلی

مقالات

آدرس صفحه

عنوان مطلب علمی

محتوای مطلب علمی

محصول پیشنهادی

دارورسانی فولیکولی یکی از موثرترین راه های درمانی برای بیماری آلوپسی آندروژنیک و سایر عوامل ریزش مو می باشد.

پاسخ موضعی به ترکیبات فعالی که با بخش­های متخلف پوست در تماس قرار می گیرند، پیش زمینه لازم برای درمان بیماری­های مختلف پوست است. روش­ های مختلفی برای اندازه گیری کمی و کیفی داروها بر روی پوست در دسترس هستند. جذب موضعی ترکیبات اعمال شده در خون، در نقاط متفاوت در انسان بسیار متفاوت است. در این خصوص میزان تراکم فولیکول­های مو نقش بسزایی در راستای  این عملکرد دارند. با افزایش مساحت سطح و شکسته شدن سد اپیدرمی به قسمت های کوچک فولیکول مو، این میزان افزایش می یابد. بنابراین فولیکول های مو تنها به عنوان یک محل ذخیره مواد غذایی عمل نمی کند، بلکه نقطه ی ورودی اصلی برای ترکیبات موضعی به جهت تقویت و درمان مشکلات مو نیز به شمار می روند.

مطالعات تجربی با هدف بررسی جذب کافئین به کار برده شده در شامپو بر روی فولیکول های مو و تاثیر آن در جلوگیری از ریزش مو صورت گرفته است. کافئین به طور طبیعی بر پایه یک پورین الکلی است که به عنوان یک گزینه ی مناسب جهت نفوذ به فولیکول های مو و تاثیر نهایی بر روی رشد مو انتخاب شده است. مطالعات اخیر حاکی از آن  است که استفاده موضعی از کافئین سبب تحریک رشد مو می شود. در بررسی های دیگر نشان داده شده است که استفاده موضعی از کافئین سبب کاهش 70% و بیشتر سرطان زایی اشعه فرابنفش می شود. کافئین پتانسیل بالایی در عملکرد به عنوان یک آنتی اکسیدان را دارد و برای سلامتی نیز مفید است.

در اینجا از یک متد انتخابی برای گزینش فولیکول های مو، و بررسی میزان جذب کافئین پس از گذشت زمان 2 دقیقه بر آن و اندازه گیری غلظت نهایی آن در خون توسط اسپکتروسکوپی جرمی، این نتیجه را به همراه داشته است است نفوذ کافئین به درون فولیکول های مو نسبت به سایر روش های دارورسانی فولیکولی سریع تر و بیشتر بوده است و برای جذب آن در خون نیز، فولیکول های مو را تنها راه موثر نفوذی بیان کرده اند.

محصولات مرتبط